IMS aktivert / IMS activated

Hei alle medlemmer i FanaKK.

 

Det gamle medlemssystemet deaktiveres 31. Mars og det nye aktiveres 1.April. Etter påske er vi altså fullstendig inne i det nye systemet og all fakturering i det gamle opphører.

Det vil automatisk komme en faktura på epost 1.April med forfall 15. April. Benytt denne til å lage en ny avtalegiro-avtale.

Ikke kanseller den gamle avtalegiro-avtalen før forfallet 15.Mars i det gamle systemet. Det vil være den siste som blir registrert i det gamle systemet.

Dersom dere har vært inne i det nye systemet (IMS) og sett noen gamle kontingenter med «Utmeldte» i rødt ikke bry dere om disse. Det er dessverre ikke mulig å fjerne disse.

Det er kun de som er markert med «Aktive» i grønt som har noe å si.

 

Hi all members of FanaKK.

The old membership-system will be deactivated on the 31st of March and the new wil be activated on the 1st of April. This means that all of the members of FanaKK are fully implemented in the new system and all invoices will cease in the old system.

It will automatically be sent an invoice by email on the 1st of April with due date 15th of April. Use this invoice to make a new avtalegiro-agreement.

Do not cancel the old avtalegiro-agreement before the last due date on the 15th of March sent by the old system. It will be the last invoice registered by the old system.

If you already have logged in into the new system (IMS) and seen a few old «kontigenter» with «Utmeldte» in red, don’t worry – they don’t matter. It’s unfortunately not possible to delete them.

Only the ones marked with «Aktive» in green matters.