Viktig informasjon knyttet til Terminlisten

Gradering/trening/årsmøte uke 10

  1. 15.03. Gradering kl 18:30 (ingen «normal trening») – forhåndsgodkjente graderingskandidater stiller
  2. 17.03. Utgår men erstattes av
  3. 18.03. årsmøte (ca 30 min er snitt varighet siste år) & trening – alle medlemmer stiller (kl 18:30 – 20)

Påmelding til både 1 og 3 over kreves innen fredag førstkommende, 12.03.21, kl 10:00.

Hilsen

Styret & Instruktørstaben Fana Karateklubb