Årsmøte 18. mars istedet for 25. februar

Minner om årsmøte 2021

Invitasjon til Årsmøte 18. mars (endret fra 25. februar) kl 18:30  i klubbens lokaler på Kokstad/utendørs eller på Teams.

SAKSLISTE

1.Godkjenne de fremmøtte representantene.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive
protokollen
4. Årsberetning
5. Regnskap m/revisjonsberetning 2020
6. Rapport fra Kontrollkomiteen til årsmøtet 2020
7. Innkomne forslag og saker (Frist for enkeltmedlemmer som ønsker å
komme med forslag eller saker til årsmøtet: 4. mars)

Vi ser frem til nok et effektivt og godt årsmøte hvor så mange som mulig av klubbens medlemmer prioriterer å møte.

Forhåndspåmelding av hensyn til smittespredning (meld fra til din Sensei asap).

Vi kommer tilbake med informasjon dersom vi ser oss nødt til å kjøre dette som et Teams årsmøte.

Perm med årsmøtedokumenter er tilgjengelig for alle interesserte medlemmer på hver trening.

FanaKK_Årsrapport_2020

Last ned pdf

Se tidligere publisering

 

Vel møtt til hver og en.

 

Fana Karateklubb

Se tidligere publiseringer.

Søk på “årsmøte” og alle publiseringene kommer opp.