15., 17 & 22. februar – Barn & unge < 20 år kan trene

15., 17. & 22. februar – Barn & unge < 20 år kan trene

Dette innebærer korrigering fra forrige artikkel hvor vi ved en feiltagelse gav inntrykk av at det var tillatt for voksne å trene ute.

Vi beklager feiltagelsen.

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/rad-til-befolkningen/tiltak-i-samfunnet/smittevernregler-for-bergen?fbclid=IwAR33eLLNg54Px6_JsUjDTSc7T61hQXTHfnNKhth4h3sblGAfXogOBVAF3QA