Ingen trening i uke 6 mht Covid / No training in week 6 due to Covid

Forsterkede nasjonale smitteverntiltak i Bergensregionen

De nye forsterkede smittevernstiltakene sier blant annet:

  • Arrangementer: «Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.»
  • Idretts- og fritidsaktiviteter: «Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.»

Dette gjør at det ikke kan holdes noen treninger mellom søndag 7. februar kl. 18:00 og til og med søndag 14. februar

 

 

Reinforced national infection control measures in the Bergen region
The new strengthened infection control measures state, among other things:

Events: "All events outside the home are prohibited, both indoors and outdoors, with the exception of funerals and burials."
Sports and leisure activities: “It is not allowed to organize sports activities for adults or children. The same applies to leisure activities such as organized rehearsals, training and rehearsals for choir, corps and theater. ”
This means that no training can be held between Sunday 7 February at 18:00 and until Sunday 14 February