Mailer fra IMS

I forbindelse med innvielsen av det nye systemet kommer det et par mailer når det gjøres endringer. Ikke bry dere om disse nå i innkjøringsfasen.