Utlevering/henting av utstyr

Utlevering av utstyr som er bestilt og betalt skjer kl 18 (fremmøte utenfor dojo) 21.12.20.