Gradering

Graderingsinformasjon

Graderingsinformasjon er søkt samlet under “Gradering” og skal tjene som referanse om du lurer på noe.

Denne vil blir oppdatert fortløpende etter behov.

Datoer

Datoer derimot finner du i “Terminlisten” som skal tjene som referanse for dato og tidspunkt for alle treninger/arrangementer.

 

Sensei Ingrid & Intrusktørteam

Sist oppdatert på 28. november 2020 av sensei