Gradering

Graderingsinformasjon

Graderingsinformasjon er søkt samlet under «Gradering» og skal tjene som referanse om du lurer på noe.

Denne vil blir oppdatert fortløpende etter behov.

Datoer

Datoer derimot finner du i «Terminlisten» som skal tjene som referanse for dato og tidspunkt for alle treninger/arrangementer.

 

Sensei Ingrid & Intrusktørteam