Graderingsforberedelser

Kjære medlemmer med graderingsspire i magen

Dersom du brenner for saken, er det viktig at du sikrer egen trening når du ikke er på trening i klubb regi av klubben i ditt hjerte.

Kontinuitet

Viktig å sikre kontinuitet. Ikke la være å trene selv om herdagen ikke er helt normal lenger.

Gradering

En gradering er å betrakte som en test på egne ferdigheter, en avsjekk for å se hva du har lært og forstått i løpet av den tiden du har prioritert å gå på trening.

Mengdetrening

Det er viktig å sikre mengdetrening og gjentagelse nettopp for å sikre at du blir trygg på det du skal testes i under gradering.

Terminlisten

Følg med på web’n. Husk endringer kan inntreffe, ikke minst i disse Corona utfordrende tider.

Påmelding til gradering

Send din graderings påmelding til følgende e-post adresse:

epost@fanakk.no

  [

Fana Karateklubb

Sensei med Team