Ingen trening idag 4.11.2020 (preventivt ift Covid 19)

Viktig informasjon

Vi har akkurat fått følgende informasjon:

En lærer tilknyttet klassen til en av våre elever (som var på trening mandag d.u.) har testet positivt for Covid-19.

Lærerern hadde undervisning med hele klassen senest fredag 30. oktober.

Klassen ble dimittert ut dagen idag i påvente av informasjon fra smittevernkontoret.

Vi trente sammen mandag 2.11. og velger derfor av hensyn til smittespredning å ikke avholde kveldens trening.

Følg med for videre informasjon knyttet til dette.

 

Ta godt vare på deg selv og hverandre.

Husk å melde fra ift smitte

 

Osu

Styret Fana Karateklubb

4. november 2020

 

Important information

We have just received the following information:

A teacher associated with the class of one of our students (who was in training on Monday) has tested positive for Covid-19.

The teacher had teaching with the whole class no later than Friday 30 October.

The class was sent home today awaiting information from the infection control office.

We trained together on Monday 2.11. and therefore choose not to hold this evening's training in order not to spread the infection.

Stay tuned for further information related to this.
Take good care of yourself and each other.

Remember to report any infection
Osu

The board of Fana Karate Club

November 4, 2020