Trening i Covid19 tider

1/2 år med utetrening 2 ganger ukentlig

Uavhengig av vær og vind har alle treninger foregått ute.

Covid19 konsekvens ift medlemsmassen

Flere har mistet jobben, blitt permittert, fått dårligere økonomi og har valgt å slutte i klubben i løpet av denne perioden.

Det store gledelige budskapet derimot er at vi har fått mange nye medlemmer i samme periode og slik sett opplever vekst og motivasjon parallelt.

Et annet gledelig aspekt ift de som har sluttet, er de utelukkende positive tilbakemeldingene klubben har mottatt.

Veien videre

Utetreningene fortsetter inntil annen beskjed blir gitt.

Trening i dojo

Når treningene begynner igjen innendørs, vil vi måtte fordele medlemmene på hhv mand./tirsd./onsd./torsd.

Vi kommer nærmere tilbake til dette.