Stillinger og vektfordeling

Fundament/Stillinger

Fudo Dachi: 50/50% fordelt på hver fot

Yoi Dachi: 50/50% fordelt på hver fot

Sanchin Dachi: 50/50% fordelt på hver fot

Musubi Dachi: 50/50% fordelt på hver fot

Kiba Dachi: 50/50% fordelt på hver fot

Moro Ashi Dachi: 50/50% fordelt på hver fot

Heisoku Dachi: 50/50% fordelt på hver fot

Heiko Dachi: 50/50% fordelt på hver fot

Uchi hachi Ji Dachi: 50/50% fordelt på hver fot

Neko Ashi Dachi: 90/10% fordelt på hhv bakre (90%) og fremste (10%)

Tsuri Ashi Dachi: 100% på 1 fot

Kake Dachi: 30/70% fordelt på hhv bakre (30%) og fremste (70%)

Kokutsu Dachi: 70/30% fordelt på hhv bakre (70%)  og fremste (30%)

Zenkutsu Dachi:30/70% fordelt på hhv bakre (30%) og fremste (70%)

 

Kilde «The Shodan»/»The Gateway» av Shihan Howard Collins, 8. Dan

I Fana Karateklubb legges ovennevnte til grunn for alle stillinger.

Vi ser bort fra øvrige feilkilder/annen praksis.