Extratrening for graderingskandidater

Graderingskandidater ønskes velkommen til ekstratrening med graderingsfokus.

Vi treffes på vanlig sted kl 14 – 15 søndag 4.10.20.

Påmelding innen kl 13 kreves.

Husk å melde deg på. Dette er dugnadsarbeid iverksatt nettopp for å gjøre kandidatene istand til å ha riktig fokus og leveringsevne

 

Passfoto

Ugraderte må ta med passfoto og levere inn på trening mandag 5. okt. 2020

Kvittering for betalt graderingsgebyr

Husk også å ta med kvittering for betaling (utskrift om mulig) på siste trening før gradering (5.okt. 2020).

.

Osu

Sensei Ingrid & Team