Meld fra om du kommer på trening

Oversikt over antall som møter på trening

Med tanke på Covid19 og tiltak for smittereduksjon, vil vi sette pris på tilbakemelding om hvem som kommer på trening, nettopp for å kunne planlegge optimalt, trygt og sikkert.

Vi starter med:

  • Felles trening for alle ute, hvor alle får anledning til å bli kjent med alle
  • Deler så inn i grupper avhengig av ferdighetsnivå for å sikre at alle får tilstrekkelig med utfordringer
  • Felles avslutning

Takk for din etterlevelse, forståelse og respekt for dine medelever.

Informasjon/følg oss

Mer informasjon følger på trening.

Følg ellers med på

  1. web: https://www.fanakk.no/
  2. FB: https://www.facebook.com/fanakarateklubb/

 

Hilsen

Styret i Fana Karateklubb

Sjefsinstruktør Sensei Ingrid og hennes dyktige instruktørteam.

 

Vel møtt til oppstart 17. august kl 18:30.

 

Osu