NKO med viktig melding

Til alle klubbledere, medlemmer og personer med tilknytning til NKO.

Håper alt står bra til med dere, og at dere alle er i fin form.

Dessverre har vi i styret i NKO i dag en trist nyhet å formidle.

ÅRSMØTE 2020 M/ INSTRUKTØRSAMLING AVLYSES!

SOMMERLEIREN 2020 AVLYSES!

Som følge av den pågående korona-pandemien, har styret i NKO sammen med arrangørene måtte gå til det skritt å avlyse det kommende årsmøte og instruktørsamling som var planlagt arrangert i Arendal 17. – 19. april.

Det samme gjelder årets sommerleir på Bolærne, som var planlagt arrangert fra 2. til 5. juli 2020.

Når det gjelder årsmøtet, vil vi forsøke å finne en praktisk måte å avholde dette på, f.eks. pr. mail over en ukes tid i slutten av april.

Dette vil styret komme tilbake til etter hvert.

Det er ganske uvirkelig det som nå rammer oss alle, men vi må forholde oss til virkeligheten og ta de grep som må til.

Inntil videre, ta vare på hverandre!

Vi kommer sterkt tilbake, og så samles vi igjen når dette er over.

Hilsen styret i NKO,