Sponsor

Tar du utfordringen

Vi ønsker å utfordre våre medlemmer i forhold til å kunne hanke inn mulige sponsorer for Klubben i Ditt Hjerte, Fana Karate Klubb.

Skulle du ha noen ideer knyttet til dette, vil klubbledelsen sette stor pris på om du deler slike ideer med oss.

 

Argumenter for å støtte klubben i ditt hjerte

Hvorfor skulle så noen være villig til å støtte nettopp Fana Karateklubb?

 

Argumenter kan være mange som bl.a.

 • Klubben aktiviserer barn, ungdom og voksne
 • Driver holdningsskapende arbeid
 • Bygger god helse, livskraft og livsglede
 • Bygger kompetanse/forståelse for etikk/etiske dilemmaer
 • Har null toleranse i forhold til mobbing
 • Treningslede
 • Medlemmet i fokus
 • Trygg arena for læring
 • Kurs og foredrag i mestring (både i og utenfor klubb)
 • Kurs og foredrag i nullstilling, pust, stressmestring (både i og utenfor klubb)
 • Gir aldri opp (klubben har passert 30 års jubileum)
 • Vennskap for livet

Du som medlem er vårt beste reklame

Ellers er det vel bare å si at nettopp du som aktivt medlem er vår beste ambassadør i tilknytning til dette.

Trenger du støtte av noe slag i ditt arbeid med å hente inn en eller flere mulige sponsosrer, hjelper Styret gledelig med dette.

En liten henvendelse til din Sensei vil være tilstrekkelig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fana Karate Klubb

Styret

6. januar 2020

Sist oppdatert på 6. januar 2020 av sensei