Sponsor

Tar du utfordringen

Vi ønsker å utfordre våre medlemmer i forhold til å kunne hanke inn mulige sponsorer for Klubben i Ditt Hjerte, Fana Karate Klubb.

Skulle du ha noen ideer knyttet til dette, vil klubbledelsen sette stor pris på om du deler slike ideer med oss.

 

Argumenter for å støtte klubben i ditt hjerte

Hvorfor skulle så noen være villig til å støtte nettopp Fana Karateklubb?

 

Argumenter kan være mange som bl.a.

 • Klubben aktiviserer barn, ungdom og voksne
 • Driver holdningsskapende arbeid
 • Bygger god helse, livskraft og livsglede
 • Bygger kompetanse/forståelse for etikk/etiske dilemmaer
 • Har null toleranse i forhold til mobbing
 • Treningslede
 • Medlemmet i fokus
 • Trygg arena for læring
 • Kurs og foredrag i mestring (både i og utenfor klubb)
 • Kurs og foredrag i nullstilling, pust, stressmestring (både i og utenfor klubb)
 • Gir aldri opp (klubben har passert 30 års jubileum)
 • Vennskap for livet

Du som medlem er vårt beste reklame

Ellers er det vel bare å si at nettopp du som aktivt medlem er vår beste ambassadør i tilknytning til dette.

Trenger du støtte av noe slag i ditt arbeid med å hente inn en eller flere mulige sponsosrer, hjelper Styret gledelig med dette.

En liten henvendelse til din Sensei vil være tilstrekkelig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fana Karate Klubb

Styret

6. januar 2020