Ren Utøver – Rent Særforbund

NKF har, som del av programmet Rent særforbund (https://kampsport.no/aktivitet/antidoping/), forpliktet seg til å gjennomføre en del tiltak i arbeidet med antidoping. Tiltakene er gjengitt i NKFs handlingsplan for antidoping (https://kampsport.no/wp-content/uploads/2019/09/Handlingsplan-Antidoping-.pdf). Handlingsplanen er ganske oversiktlig, 3 sider tekst, med tiltak på forbunds-, klubb- og utøvernivå – med målbare krav til aktivitet.
Så langt synes det imidlertid at veldig få har gjennomført disse tiltakene ute i organisasjoner og klubber, så her har vi en liten jobb å gjøre hvis vi skal være lojale til forbundets målsettinger.
Jeg formidler derfor både forbundets og Antidoping Norges oppfordring til alle oss i NKF:
Hvis du ikke allerede har gjort det – gå gjerne gjennom utdanningsprogrammet Ren Utøver (https://renutover.no/). Du registrerer deg først som bruker, med navn, e-postadresse og tilknytning til NKF. Hele e-læringsprogrammet tar et kvarters tid eller så, og er ikke spesielt krevende eller vanskelig.
Jeg har vært gjennom programmet og det anbefales virkelig. Ikke nøl, sett igang og gi gjerne en trivelig tilbakemelding til din Sensei og klubbleder.