Juni tilbud i klubben – sjekk terminlisten

Sjekk terminlisten for treningstilbud/gradering/aktiviteter frem mot sommerleiren tidlig juli.

17. juni (gradering forutsatt tilstrekkelig antall påmeldte, alternativt ordinær trening for alle). Kl 18:30 og utover. Møt opp ferdig oppvarmet. Send kopi av graderingskortet til Sensei innen 7. juni kl 15.