Torsdag 2. mai

Torsdag 2. mai kl 18:30 – 20

Ingen påmeldte følgelig ingen organisert trening idag.

Neste mulighet:

09.05.2019

Tilbud om ekstra trening tilbys 9. mai kl 18:30 – 20:00.

Alle er velkommen (både nye og gamle). Program settes opp avhengig av forpliktende fremmøte fra gang til gang.

Meld fra til din Sensei om du ønsker å stille 9. mai.

Skriftlig tilbakemelding til Sensei senest mandag før trening.

Velkommen

Bakgrunn for endring i program

Familiepartiets medlemmer bekreftet tirsdag 30. april at de kun har anledning til å trene tirsdager, følgelig omdisponeres torsdager fra uke til uke. I flere uker har torsdager vært belagt med kun en deltager og det blir ikke noen optimal benyttelse av klubbens ressurser, følgelig åpner vi opp for alle til å melde seg på publiserte treninger fra uke tiluke.

 

Hjertelig velkommen.

 

Følg med på terminlisten for treningstilbud. Du finner nødvendige detaljer på denne.

 

01.05.19