Årsmøtet 2019

Godt fremmøte på årsmøtet 2019

Takk til hver og en av dere for å ha vist din interesse for nettopp klubben i ditt hjerte denne spesielle dagen for 2019 årsmøtet.

Det  hersket i forkant usikkerhet rundt hvorvidt vi ville være tilstrekkelig antall som møtte opp, men usikkerheten viste seg å være uberettiget.

Årsmøtet gikk pent og ryddig for seg som alltid og i etterkant ble det tid til en uformell prat på flere plan. En hjertelig takk til dere alle. Dere er unike hver og en.

 

Takk til hver og en

Osu

Sensei Ingrid