NKO Instruktørsamling & Årsmøte Modum

NKO Instruktørsamling & Årsmøte Modum:

22.03. – 24.03.19 NKO Årsmøte med Instruktørsamling,

Kommende instruktørsamling vil bli arrangert av Modum KK.

Modum Karateklubb

Nærmere program mm. vil bli sendt ut så snart det foreligger klart.

https://www.tyrifjord.no/kontakt-oss-tyrifjord-hotell.html

Ansvarlig Fana KK: Sensei Ingrid.

Hold deg oppdatert mht terminlistens aktiviteter. Endringer kan forekomme.