Verdiarbeid og holdninger

Stolthet

Ektefølt stolhet er et faktum i forhold til de verdier og de flotte holdningene som har vært utvist gjennom året, både på trening og utenfor trening gjennom det flotte året vi er i ferd med å legge bak oss.

Åpen Kommunikasjon

Takk for åpen kommunikasjon

Takk til hver og en av dere, både små og store, fordi dere er modige og åpne og reiser dine spørsmål direkte til den det gjelder og på denne måten viser at dere tar tydelig avstand fra «sladder som kan slå feil ut, som kan skade og såre mer enn det man kanskje har tenkt i utgangspunktet.

Ikke aksept for sladder og bakvaskelser

En stor takk reises til hver og en av dere nettopp fordi dere utviser nulltoleranse for nettopp sladder/bakvaskelser. Dette viser helt tydelig at vi er på riktig vei i forhold til personlig utvikling. Vi skaper gode holdninger og verdier og styrker samholdet mellom hverandre og både innad og utenfor klubben i ditt hjerte.

Vi står samlet

Takk til hver og en av dere fordi dere bidrar så godt med å medvirke til et samlet og sterkt og godt team i Klubben i Ditt Hjerte.

Inkluderende

Takk fordi du gjennom dine handlinger viser en klart inkluderende holdning.

Uærlighet

Takk også fordi du tar avstand fra uærlighet og klart viser dette gjennom hva du er og hva du gjør.

Historiebærere

Husk at alle bærer med seg en historie. Noen bærer tyngre enn andre. Vi hjelper og støtter hverandre, ikke gjennom å stille nysgjerrige spørsmål,men snarere gjennom å la hver enkelt fortelle sin historie når de måtte ønske dette og om de måtte ønske det.

Vi er der for hverandre

Takk til hver og en av dere.

 

Trygghet og trivsel

Takk for ditt bidrag i forhold til å medvirke til å skape trygghet og trivsel for hver og en.

Ansvar

Takk for at du tar ansvar for de feil du gjør og ikke skylder på andre når du mislykkes med noe eller når ting ikke går din vei.

 

Stevner og «dømming»/graderinger og «dømming»

Takk for din forståelse og etterlevelse i forhold til følgende:

  1. Mener man det gjøres feil under dømming på et stevne, kreves det at dette (faglig feil/ikke noe som går på person/dommer) tas umiddelbart opp via riktige kanaler på plassen der og da. Slike henvendelser skal være faktabasert fremfor personorientert.
  2. Mener man at en gradering er gjenstand for noe kritikkverdig, kreves det at dette,tas opp direkte med ansvarlig eksaminor umiddelbart etter relevant gradering for seg/og/eller sine. Slike henvendelser skal være faktabasert fremfor personorientert.

Plass for alle

Takk fordi du er en god rollemodell og slik viser at der det er «hjerterom» er det «treningsrom» for alle.

Alt godt & varmt velkommen til deg som er ny, både til deg og dine

Våre klubbdører er åpne for nettopp deg og dine. Sjekk «Terminlisten» for aktiviteter fremover.

 

Godt nytt år 2019

I lys av ovennevnte verdier, ønsker vi i Fana Karateklubb Shinkyokushin familien deg alt godt for det nye året.

Hånd i hånd går vi inn i fremtiden, et nytt år med åpne dører og nye muligheter.

Vi gleder oss stort.

 

Fana Karateklubb

v/Sensei Ingrid og hennes dyktige instruktørteam

26.12.18