Gradering 19. des.

Takk

Takk til hver og en av dere som deltok under denne siste graderingen i 2018.

Alle jobbet hardt og fikk anledning til å vise hva de hadde lært.

Program

Det ble gitt anledning til:

  • små hvilepauser/pustepauser
  • medisinering for de som trengte det

Mental og fysisk test

Under graderingen ble elevene testet i både mentale og fysiske ferdigheter og utfordret på hva de var godt fornøyde med og mindre fornøyde med.

Når svaret på spørsmål reist var at de ikke var fornøyd med sin leveranse, ble det gitt gjentatte muligheter for å vise ønsket leveranse på ny.

Denne gangen var vi heldige og opplevde at alle som gikk opp til gradering klarte seg, fra høyeste grad som var 4. kyu til laveste grad som var 9. kyu.

Gratulerer til hver og en for innsats nedlagt under denne graderingen denne spesielle onsdags kvelden i Fana Karateklubb.

Stolthet

Det er all grunn til å være stolt over det man klarte å få til.

Det står også stor respekt av den enkelte ift selv å tydeliggjøre under graderingen hva de vil legge mer vekt på å bli bedre på under sin videre utvikling.

Forbedringspotensiale & Mengdetrening

Hver og en erklærte at de gikk ut av graderingen med et tydelig bilde av hva de kunne jobbe med for å sikre styrket kandidatur på veien videre i 2019.

Det ble konstatert at mengdetrening og godt lagarbeid stod sentralt.

 

Lykke til i 2019

Takk til hver og en og lykke til med det gode arbeidet i 2019.

 

Fana Karateklubb

Sensei Ingrid & Instruktørstaben

Fokusert Ådne under sin 9. kyu gradering 19. des. 2018

25.12.18