Faktura, forfall, betalingsvilkår

Betaling av faktura innen forfall

Fana Karateklubb vil med dette gjøre oppmerksom på det enkelte medlem sitt ansvar til å betale innen forfall.

Purringer

Q4: Når sendes det ut purringer på betaling?

SVAR:

All fakturering i NKFs medlems verktøy skjer automatisk med bakgrunn i hvert medlem sin signerte autoavtale.

Fakturering av månedlig treningsavgift skjer i begynnelsen av hver måned med forfall den 15. i hver måned.
Purringer kjøres også automatisk. Det vil kjøres to purringer pr. måned. Alle ubetalte transaksjoner purres inntil tre ganger.

FAQ

Du finner spørsmål og svar rundt dette og annet under FAQ og Q4 under Klubb Kontingent/treningsavgift (se klipp over)

Utestående fordringer

Vi ber de av dere som har utestående fordringer ta kontakt med din Sensei skriftlig slik at vi kan finne en grei løsning på din sak.

Takk for din forståelse og etterlevelse

Tusen takk til våre medlemmer for forståelse og etterlevelse.

Klubben har dessverre ingen lønnede ansatte og baserer sin klubbdrift på benyttelse av innkjøpt automatiske betalingssystem fra NKF.

 

På vegne av

Fana Karateklubb

Styret & Instruktørstaben

16. mai 2018