Rekrutteringsstevne: Kohai Cup 1-2018, Lørd. 17. feb. Laksevåg Kort rapport

Kort oppsummering fra stevnet

Denne lørdag 27. februar 2018 startet med dommerkurs kl 09:30, lagledermøte kl 10:45 og deretter oppstart med kata først kl 11.

Under dommerkurset ble det presisert at følgende er lov:

 

Sweep med oppfølgings teknikk mens motstander er nede (ikke kontakt men fin markering)

Slag mot lår

Spark mot legg (innside, utside)

 

 

Fire av Fana KK sine påmeldte møtte opp, 3 deltok i kumite (Martin, Eivind og Erik). Dessuten konkurrerte Eivind og Erik sammen med Thomas i kata. Guttene hadde allerede valgt sin ønskede kata fra riktig gruppe i forhold til alder (13 år) og var slik klar for å levere sin beste kata, men det er rart med det allikevel, nerver kan spille inn, noe de også gjorde for samtlige denne lørdagen. Ikke desto mindre var dette en super erfaring hvor de alle møtte sterke motstandere som alle valgte kataer i høyere gruppe. Uansett må det sies at guttene leverte, de fikk ikke jernteppe som vi opplevde inntraff hos andre deltagere, men leverte valgte kataer til veis ende. Det ble ingen pall plassering denne gangen. Motivasjons sanking er derimot også viktig for å kunne forberede seg til andre arrangementer fremover.

 

I kumute så vi noen knallgode kamper fra tenåringene våre. All respekt for leveransene til den enkelte av dem.  Også en glede å se hvor sterk lagånden var, kameratskapet kom tydelig frem, de heiet på hverandre og gav hverandre støtte, noe som kom vel med. Det gikk til tider temmelig hardt for seg og ikke alle teknikker, slag og spark var like presise, og i tillegg gjerne noe for harde.

 

Det kom vel med å ha en trygg og god lege på plassen, denne gangen Roger og ikke Øyvind, begge fra BKK, som sjekket rammede deltagere grundig. Med trygg og stødig hånd ble alle geleidet trygt på plass på matten igjen hvor alle fortsatte til siste slutt.

13-åringene gikk 2 minutters kamper mens fra 14 og videre opp ble det 3 minutters kamper uten forlengelse.

Vi så mye teknikker mot lår og særskilt mye spark mot legg, både innside og utside, noen av disse sved godt og hadde rimelig lammende effekt, det var tydelig å se.

Fana guttene leverte kvalitet fra start til slutt og trosset slitenhet, de gikk til veis ende. Innsatsen gav dessverre ikke noen pall plass, men alle gikk hjem med verdifull erfaring og ballast til kommende stevner og klarhet i forhold til hva de vil fokusere på fremover.

Guttene kom til finaler, men røk dessverre ut da de møtte sterkere motstand fra mer erfarne og enda mer rutinerte utøvere.

En av disse flotte 13-åringene våre overrasket med å nå frem til bronsefinalen, hvor han dessverre møtte tøffere motstand og måtte gi slipp på pall plass.

Disse flotte 13-åringene til Fana Karate Klubb tok ikke pall plass denne gangen, men derimot nådde de toppen av pallen i forhold til kameratskap og samhold, og her har du dem alle fire:

Guard til "ulempe" for bildet

Bakerst til venstre :Erik, Eivind, Thomas & Martin

 

Takk til flotte foreldre og støttespillere. Stolt av dere alle sammen. Takk for den ypperlige støtten og oppfølgingen dere er ansvarlige for i forhold til de flotte 13 åringene deres.

Det var en sann fornøyelse å tilbringe denne lørdagen sammen med dere og nyte godt av kameratskap som varmer.

 

Helt til slutt tusen takk til teknisk arrangør, Bergen Karate Klubb, et flott knippe av dommere og et effektivt sekretariat.

 

Osu

Sensei Ingrid

Lagleder/coach

18. februar 2018, rev. 19.02.2018

 

Er du interessert, er dette informasjon du må sende din Sensei snarest. Pga endring av dato for stevnet – forskyvning fra 10. til 17. februar, har vi fått noe mer tid til å ferdigstille påmeldingen og promotere dette flotte rekrutterings stevnet, denne gangen for de over 13 år.

Pr. 11.02.18 har vi 5 stk, noen i både kumite og kata.

Har du lyst å hente nye erfaringer, vel da er det fritt frem.

Dette er et rekrutterings stevne og intensjonen er å bygge interesse for Kyokushin kumite, en fantastisk idrett og konkurranseform.

Når det er sagt er det derimot greit å være klar over at nivået har utviklet seg til å bli høyt på dette rekrutteringsstevnet.

Er man helt uerfaren er det nok greit først og fremst å prøve seg frem på Mon Cup, hvor svært mange av klubbens medlemmer har deltatt en rekke ganger.

Ift stevnedeltagelse og kumit, er det viktig å sjekke opp at man har sitt eget personlige utstyr som man har gått inn og er fortrolig med.

Og så finnes det vel iallfall en ting man ikke kan låne av andre og det er tannbeskytter som må tilpasser og gås inn.

 

Sjekk påmeldingsskjemaet under og du får et overblikk over hvilken informasjon Sensei trenger.

 

Rev: 3.2.18, rev. 11.02.18, rev. 18.02.2018 (kort rapport fra stevnet)