Viktig informasjon ift Treningspartier

Vi øyner allerede resultater fra følgende endrede prioritering i forhold til sammensetning av partiene mandager til fredag.

Endring:

Tirsdager og torsdager: Familieparti (nybegynnere og lavgrader både mon og kyu)

Mandager og onsdager: Viderekomne inklusive høyere mon grader og kyu grader som iblant har trent på tirsdager og torsdager.

Målsetning

Styrke fundament og forståelse hos nybegynnere og lav grader, både mon og kyu grader, slik at vi sikrer et forsvarlig nivå på det enkelte medlem.

Oppsummert Endring ift Familiepartiet:

  1. Fokus på nybegynnere og lavgrader både mon og kyu tirsdager og torsdager på familiepartiet.
  2. En ansvarlig instruktør med en assistent vil ta ansvar for treningen hver gang.
  3. Disse nomineres av Sensei.

 

Oppsummert Endring ift Viderekomne partiet:

  1. Fokus på viderekomne (høyere mon grader og kyu grader)
  2. Sensei vil lede dette opplegget og trekke på nominerte ressurspersoner iht behov og tematikk
  3. Instruktøropplæring vil her inkluderes

Vel møtt til hver og en.

Osu