Styremøte NKO 9. Februar

I forkant av årsmøtet som skal avholdes fredags kveld, 9. februar, vil Sensei delta på styremøte i NKO i egenskap av sin rolle som Nestleder i styret, dette som en forberedelse til årsmøtet som følger direkte i etterkant.

Sist oppdatert på 8. februar 2018 av sensei