Familieparti og Viderekomne

Takk for topp fremmøte tirsdager og torsdager fra og med 2. januar –  18. januar, samt 22. og 24. januar iht tidligere publiseringer.

 

Fra og med 29. januar kl 18:30 – 20:00 trener de voksne viderekomne, men her inkluderes nå høyere mon grader.

Det er et ønske om å sikre bedret fokus på nybegynnere og lavere grader gjennom å gjøre dette familiepartiet noe mindre.

Vi har derfor valgt å forsøke å overføre noen medlemmer med høyere mon grader til mandags og onsdags partiet (disse skal da ikke trene tirsd. og torsd.).

Dersom det viser seg at dette ikke fungerer i praksis, vurderes det å dele familiepartiet i to, noe som vil måtte innebære forskjellig treningstidspunkt.

Enn så lenge prøver vi oss frem og tar en avgjørelse etter hvert på hvordan fortsettelsen vil komme til å se ut. Er du i tvil om du er en av dem som kan starte å trene på det viderekomne partiet mandager og onsdager, da er det bare å ta kontakt med din Sensei for avklaring snarest.

 

De som velger å trene mandager og onsdager, forventes ikke å skulle trene tirsdager og torsdager, hvor primærfokus vil være på nybegynnere og laveste grader barn og voksne.

Oppsummert:

Mandager og onsdager: kl 18:30 – 20:00 (viderekomne kyu grader og høyere mon grader)

Tirsdager og torsdager: kl 18:30 – 20:00 (familieparti mon og kyu, nybegynnere og lavere grader barn og voksne)

Lurer du på noe ta kontakt med din Sensei.

 

 

Det tas forbehold om endringer.

Hold deg orientert gjennom å abonnere på nyheter på klubbens webside.

Velkommen til treningslede, gøy og trenings fellesskap.

 

29. januar 2018, ref. 3. feb. 2018

fkkverveÅpen