Motiverte og treningsglade mon grader 13. desember 2017

Høy stemningsfaktor

En flott gjeng med barn fylte dojoen denne onsdags kvelden. De var i alderen fra ca 6 1/2 og opp til ca 14 år.

Her var det ikke mye uro å spore. Iveren etter å vise hva de hadde lært florerte. Entusiasme og glede var i førersetet.

God fokus og evne til å levere i henhold til forventninger og kravs gav gode resultater.

Høy leveringsevne

Også en mon gradering er en «trening» under særskilte vilkår, hvor det absolutt er tanken at man skal ta med seg lærdom hjem etter graderingen, legge en slagplan i forhold til det å dekke gapet mellom der man er nå og det som representerer krav til den graden man prøver seg på.

Her ble eksaminator ikke skuffet.

Flotte fraspark

Barna/ungdommene hørte ikke alltid helt godt etter og leverte gjerne flere av etterspurt teknikk. Det ble selvsagt presisert at det var viktig å følge med, høre godt etter kommandoer m.v. Dette bedret seg godt utover under graderingen. Summa summarum ble det nok et par både friske og flotte «fraspark».

Utfordringer ble tatt på strak arm

Under graderingen fikk kandidatene nok et par overraskelser da det ble stilt spørsmål med forventning om svar, men også dette kom de seg godt unna, skjerpet og konsentrert som de stort sett var.

Resultat

Alle klatret opp en grad i mon systemet.

Nissesfest med utdeling av graderingsresultater

Alle nye grader ble tildelt under avslutningsfesten til trampeklapp fra medelever. Stor stas og meget vellykket å gjøre det på denne måten. Hele 2 dager måtte alle gå i uvisse før de fikk greie på graderingsresultatet. Da smakte det særskilt godt når disse ble kjent og alt gikk bra.

Gratulerer

Under har dere et mini glimt av et par av de flotte «nybegynnerne» våre.

Mon gradering 13. desember 2017