Graderingskandidater & Forventninger

Mener du at du kvalifiserer for å være kandidat for gradering, forventes det at du er både synlig og aktiv på treningene fremover. Det forutsettes selvsagt også at du har godt fremmøte generelt og har vist både motivasjon og entusiasme i forhold til å trene på stoffet ditt og jobbe med dine svake sider over tid, nettopp for å bli en sterk og god kandidat. For de av dere som ikke har anledning til å prioritere trening på dine angitte dager, må det forventes å bruke betydelig mer tid på å gjøre seg klar for gradering.

 

Både fysisk og mental fostring må til for å bli en god karateka. Osu

Vel møtt på trening.

 

Osu

Sensei Ingrid og hennes instruktørteam