Ekstra tilbud. Graderingsforberedelser 18. og 19. nov. kl 12 – 13:30

Ekstra tilbud

Det presiseres at dette er et ekstratilbud som du kan gjøre bruk av om det passer deg.

Egentrening – graderingsforberedelser.

Skulle du som graderingskandidat ønske egentrening i dojoen på nevnte tidspunkt, har du nå muligheten.

Intensjon

Selvstendige graderingsforberedelser. Ingen instruksjon.

Selvstendighet

Gjennom egentrening kan du ha som mål å dekke gap mellom dagens kunnskap og forventede krav til den grad du har ambisjoner om å nå.

Hovedtreninger

Mandager og onsdager for kyu grader og høyere mon grader.

Tirsdager og torsdager for nybegynnere og lavere grader (familieparti).

Klubben i ditt hjerte, Fana KK, har en klar forventning om å flytte «kvalifiserte kandidater» over fra familiepartiet til viderekomne suksessivt.

Er du i tvil om hvor du hører hjemme, ta kontakt med klubbens hovedinstruktør.

Vi ser pr idag at flere kandidater hører hjemme på mandags og onsdags treninger fremfor familiepartitreningene som først og fremst er forbeholdt nybegynnere barn m/familie/lavgrader.

Spørsmål

Ta kontakt med klubbens hovedinstruktør, Sensei Ingrid.

 

Vel møtt.