Mon Cup 15, 9. des.

Moncup 15

Lørdag 9 desember avholder vi det populære kampstevnet Moncup, den 15nde i rekken.

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er satt til innen søndag 3 desember kl 24.00. Påmeldingen er bindende. Meld på allerede NÅ.

Samlet påmelding fra klubben

Meld din interesse for å delta til Sensei Ingrid/Kohai Eirik snarest.

FB gruppen «Moncup»

Bli medlem i fb gruppen «Moncup». Her vil all nødvendig info bli lagt ut.

Moncup
Stevnet er for aldersgruppen 6-14 år og det fokuseres på «Det viktigste er å delta».
Vi vil ikke kåre vinnere i kampene og alle får gå så mange kamper de ønsker innenfor tidsrammen. Dette er en glimrende anledning til å lære seg den etiketten rundt det å gå kamper og å få kamperfaring ikke minst.
Det å ikke ha press på seg i å «vinne» kamper gjør at utøverne slapper mere av og slipper seg litt mer løs under kampen, tør å prøve «nye» ting og skaffer seg viktig erfaring og rutine. I tillegg slipper en presset fra foreldre og ivrige ledere som ellers gjerne kommer med tilrop til utøveren som gjerne ikke alltid er av den positive sorten.

Her kan absolutt alle være med uavhengig av alder eller hvor flinke de er. En flott anledning til å vise seg frem for foreldre og foresatte.

Moncup er også en viktig arena for de mer erfarne barna. Her kan de teste ut de siste innlærte kombinasjoner fra treningene på en mer offisiell arena enn i dojo.

Det er tillat med «lowkicks» og kontaktgraden er «lettkontakt» eller «berøring» om en vil.

Kampene vil bli styrt av en kampleder som underveis i kampen vil gi råd og tips til utøverne. Blir en utøver truffet i hodet av et spark eller at kontaktgraden er for hard, avbrytes kampen og ny kamp iverksettes.
Arrangøren stiller med hjelmer m/visir for utlån samt hansker av type WKF.
Deltagelsen er GRATIS!

Fyllingen Karateklubb sitt bilde.