Gradering 11-12 desember

Graderingsfokus og forberedelser har startet

Graderingsdager

11. og 12. desember er nominert som graderingsdager. Det tas forbehold om kun en gradringsdag og det vil i slikt tilfelle bli den ene av nevnte to datoer.

Fremtidige graderingsmuligheter

Det legges opp til en vår gradering for små og store.

I tillegg til slik vårgradering, vil det også bli anledning til å gradere seg på neste års NKO sommerleir.

Det er ønskelig at flest mulig får oppleve å gradere seg på sommerleir.

Høyere grader

Det forventes at flest mulig av både høyere og lavere grader vil delta på NKO sin sommerleir neste sommer.

Dette er normalt en stor sosial klubbevent hvor man bygger nettverk, får masse nye impulser og har mye flott sommermoro sammen ikke minst.

Bading og grilling står på programmet ved siden av trening med store ressurspersoner.

Forbehold

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall graderingskandidater.

Graderingskandidater

Mulige graderingskandidater som mener å tilfredsstille klubbens krav til gradering forventes å melde sin interesse til Sensei ila kommende uke.

Spørsmål

Har du spørsmål er det viktig å få reist disse til din hovedinstruktør, Sensei, snarest.

Oversikt over kandidater

Det er viktig å få på plass en realistisk oversikt over hvem som måtte være våre desemberkandidater.

Sensei, 12. nov. 2017

 

Sist oppdatert på 18. november 2017 av sensei