Dojo Dugnad

Klargjøring av Dojo

Håper flest mulig har anledning og lyst til å bidra med en dugnadshånd når høstferien er tilbakelagt.

Oppgaven vil være å ferdigstille påbegynt malingsarbeid, samt gjøre det rent og pent til Shihan Collins kommer 27. oktober.

Vi ønsker alle at dojoen skal

Utearealer

Været vil avgjøre hvorvidt vi vil være istand til å ferdigstille påbegynt ryddearbeid utenfor dojoen.

 

Nærmere informasjon følger.