Gradering

Er du klar for gradering?

Hva skal til for å kvalifisere som graderingskandidat?

Det forutsettes at alle graderingskandidater har:

 1. Ikke har noen utestående fordringer knyttet til medlemskontingent, utstyr kjøpt o.l.
 2. Har jevnt og nødvendig fremmøte over tid
 3. Har betalt inn graderingsavgift (web) og unntaksvis etter avtale til konto uten KID
 4. Er godkjent av Sensei og hennes dyktige instruktørstab
 5. Har levert inn graderingskort senest tirsdag 23, mai
 6. Barn <15 år mon grader
 7. Kandidater >15 år kyu grader (inkluderer konvertering fra mon til kyu pga alder)
 8. Det gjøres oppmerksom på at graderingsavgift ikke refunderes om man ikke skulle bestå graderingen
 9. Bruk web-shop for betaling av graderingsavgift og  ta med kvittering for innlevering til Sensei snarest.
 10. Får du ikke web shop til å fungere, bruk Bankgiro uten kidnr.: Konto: 9533.05.01090  (uten KID)
  Bergensb., Avd. Flesland. Viktig at du merker giro med: Gradering, dato for gradering, navn på kandidater (ikke på den som betaler). Lever inn din kvittering for betaling til Sensei snarest.
 11. For graderte lever inn ditt graderingskort til din Sensei snarest.
 12. For ugraderte, ta med et bilde og skriv tydelig navn, f.dato bak på bilde og lever til Sensei snarest.
 13. Sjekk forøvrig FAQ på klubbens webside: www.fanakkk.com

Hjertelig velkommen til å melde din interesse til Sensei. For barn må påmelding komme fra foreldre (mail) senest uke 21. Det er viktig å få fulgt opp den enkelte kandidat i perioden frem mot gradering. Nyttige råd og veiledning vil bli gitt den enkelte.

Graderingsdatoer

Det vil bli avholdt fellestreninger (for alle) med inndeling i grupper som nødvendig frem mot graderingsdatoene som er satt av er:

 1. Mandag 12. juni, Kl 18:30
 2. Tirsdag 13. juni, Kl 18:30

Avhengig av antall kandidater fordelt på mon og kyu vil det kunne bli kun en av nevnte datoer.

Sommeravslutningsfest/Avslutning Offisiell Trening

Avslutning for offisiell trening blir sommerfest. Det planlegges for sommeravslutningsfest i etterkant av gradering, tentativ dato er 14. juni.

Sommerleir i NKO regi på Moi i Lund Kommune

Vi drar alle på sommerleir 22. – 25. juni på Moi i Lund Kommune.

Vil her utfordre alle til å få med seg dette flotte eventyret.

Det er bare å glede seg.