Instruksjon – kompetansebygging «On the job training»

Instruksjon – Kompetansebygging

I klubben i ditt hjerte, Fana Karateklubb, har vi i 2017 startet året med tungt fokus på kompetansebygging og styrking av instruktører i deres møte med elever av begge kjønn, unge som gamle i absolutt alle aldersgrupper, nye og erfarne. Dette krever spesialkompetanse.

Tiltak for å styrke instruktørkompetansen i klubben

Ukentlige instruktørmøter gjennomføres, ledet av Sensei. Slik kompetansebygging sikres både gjennom kommunikasjon og eksemplifisering, men ikke minst gjennom praktisk trening og synliggjøring under trening og instruksjon.

Den enkelte blir utfordret i forhold til sine instruktørferdigheter og lærer seg betydningen  av at det ikke finnes kun ett svar som fører oss i mål. Flere forskjellige tilnærmingsmetoder finnes og bruken av disse vil kunne variere fra person til person.

Ett element står allikevel fast i instruktørenes daglig virke, våre 7 eder sikrer vårt fundament for all Shinkyokushin aktivitet i Fana Karateklubb.

  1. Vi vil trene ånd og legeme for å oppnå et fast og urokkelig sinn er læresetning/ed nr. 1

For å sikre at denne får ordentlig fotfeste, må elevene drilles i praktiske eksempler og slik bli testet for sin forståelse.

Bruksområde Shinkyokushin Kunnskap

Det tydeliggjøres gjennom et vell av eksempler hva man har lov til og hva man ikke har lov til med tilhørende begrunnelser.

Med bakgrunn i at klubben har «famillietrening» som varemerke, har vi særskilt tung fokus på denne tematikken på alle våre treninger.

For å sikre forståelse og godt fotfeste og trygghet blant medlemmene i forhold til bruksområder av det de lærer, drilles de jevnt og trutt i praktiske eksempler for hva som er lov og ikke lov, sikrer beste praksis for lære og praksis.

Eksempel:

Det man lærer har man kun lov å trene på i klubbens lokaler under overvåkning  og ledelse av godkjent instruktør og ingen andre steder, slik som på skolen, blant venner, ute på lekeplassen m.v.

Gjennom klubben drift gjennom flere ti-år, har man utelukkende positiv erfaring sett i lys av klubbens håndheving av etikette og disiplin styrt av klare regler (7 eder).

Klubbinstruktører

Alle instruktør ressurser i klubben er håndplukkede nettopp for både sin kompetanse ervervet gjennom en årrekke som aktive medlemmer i klubben. Ikke desto mindre står det sentralt å sikre at den enkelte ikke stagnerer, men får mulighet til å utvikle og styrke sin instruktørkompetanse.

Politiattest

Klubbmedlemmer i en alder av 15år+ må alle fremlegge politiattest for å kunne påta seg oppgaver knyttet til medlemmene i klubben.

Lyst å bli kjent med oss

Du er velkommen på trening i Fana Karateklubb om du skulle få lyst til å se hvordan vi har det og trener.

Vi har fortløpende inntak og tilpasser treningen etter de behov som til enhver tid viser seg å være tilstede.

Miljø

Vi er kjent for å ha svært godt miljø i klubben. Vi er som en stor familie. Det betyr ikke noe hva man er, hvor man kommer fra, bakgrunn m.v.

Vi samles om felles verdier og sikrer at hver og en får tøyd sine grenser.

Energi og Mestring

Klubben har spesialkompetanse innen energi- og mestringsmedisin basert på rykende fersk forskning og empiri.

Vi håndhever denne kunnskapen i vårt daglige virke i klubben og har blitt møtt med utelukkende positive tilbakemeldinger.

 

Supplement

Som et ekstra tilbud til klubbens medlemmer, tilbys jevnlig avspenning, ved bruk av klang/resonnans ved bruk av nepalske klangboller.

Mentor

Nye medlemmer får sin egen mentor. Dette er ment å skulle bidra til at terskelen for å stille spørsmål om ting er lavere, noe som igjen bidrar til å styrke trygghetsfølelsen i  klubben.

Her sparker vi alt vi kan og kvitter oss med blokkeringer mens vi fyller på med akkurat det vi trenger – ny herlig energi