Kyokushin Karate Studier

Kyokushin Karate Studier

Det finnes svært mange tilnærmingsmetoder  for å lære seg Kyokushin Karate. Noen eksempler kan være:

  1. Delta på treninger
  2. Sommerleirer, vinterleirer og andre leirer
  3. Treningsseminarer
  4. Konkurranser – både kumite og kata
  5. Egen trening
  6. Trening med venner
  7. Kompetansedeling
  8. Studere/lese
  9. Studieteknikk Kyokushin Karate