Instruktørmøter 2017 – Kompetansesbygging

Instruktørmøter 2017 – Kompetansebygging

Alle instruktører inviteres hermed til jevnlige instruktørmøter på ukentlig basis året gjennom. Det forventes at om man ikke har anledning til å møte, så sikrer man oppdatering mht siste nytt fra en av de som har deltatt fra gang til gang.

Målsetning Instruktørmøter

Sikre optimal erfaringsoverføring

Bygge kompetanse

Erfaringsdeling

Sikre et godt fundament for inntak av nye elever i klubben

Sikre en instruktørstab som går i samme retning

Trygghet

Selvstendighet

Motivasjon

er et par av stikkordene knyttet til instruktørmøter.

Saksliste Møte nr. 1, 25. januar 2017

  1. Nybegynnere
  2. Politiattest
  3. Trener utdanning

 Varighet Instruktørmøter

Ca 15 min – 30 min tidvis etter behov

Hyppighet Instruktørmøter

Korte uformelle møter på ukentlig basis for å sikre et sterkt lag, samspill, korrekt teknisk standard, trivsel

Kihon.