Årsmøte 20. februar 2017 kl 20

ÅRSMØTE FANA KARATE KLUBB 2017

Husk årsmøtet mandag 20. februar 2017 kl. 20.00 i klubbens lokaler på Kokstad.

SAKSLISTE

1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive
protokollen
4. Årsberetning
5. Regnskap m/revisjonsberetning 2016
6. Rapport fra Kontrollkomiteen til årsmøtet 2017
7. Innkomne forslag og saker (Frist for enkeltmedlemmer som ønsker å
komme med forslag eller saker til årsmøtet: 6. februar)

Velkommen inn i dojoen for å hilse på oss

Glimt fra dojoen, sol ute sol innFint med tilbakemelding om hvem som har planlagt å delta.

Vi ser frem til nok et effektivt og godt årmøte hvor så mange sentrale ressurspersoner/medlemmer gir sitt fremmøte her prioritet i en ellers så hektisk og krevende hverdag, nettopp fordi han/hun ønsker å vise at han/hun brenner for å bidra for Klubben i Hans/Hennes Hjerte.

Vel møtt.

Historikk

Obs: Dato for årsmøtet  ble publisert i des. 2016