2017 ble feiret med kumitens dag 4. januar kl 18 – 20

4. januar sloss vi oss inn i 2017 under kyndig ledelse av vår celebre gjesteintruktør. Vi hadde det så gøy i ca 2 timer sammen med Håkon. Tid og sted ble glemt. En ordentlig høytids onsdag 4. januar.

Alle fikk anledning til å gå hjem først etter en time som var avsatt tid for denne ekstra nyttårs treningen i klubben, og så suksessivt deretter, men alle valgte å bli med til veis ende – helt frivillig. Vi ble drillet etter alle kunstens regler og gikk hjem glade, slitne og uten skader.

Denne kumitetreningen 4. januar erstattet planlagt kumitetrening fredag 6. januar.