Meld fra om skader på trening/stevner der og da

091a3782

Kjærer venner i Fana Karateklubb

Klubben «i ditt hjerte» er kjent for å være en klubb med så godt som «ingen» skader gjennom en årrekke.

Jeg gjentar ikke desto mindre dette viktige budskapet:

Det er viktig for din egen helse og sikkerhet at du melder fra straks skaden har inntruffet, slik at ytterligere skade kan unngås og effektive og korrekte tiltak kan iverksettes. Gå ikke hjem fra trening uten å ha meldt fra. Fortsett ikke med treningen uten å ha meldt fra. Fortsett ikke på stevnet uten å melde fra (så sant du virkelig kjenner at du har pådratt deg en skade). Er du usikker ift hvor grensene går, så oppfordrer vi til stor åpenhet i klubben i ditt hjerte rundt dette. Dette vil fremover være et sentralt element i undervisningen.

Er ikke sjefsinstruktør/Sensei tilstede, melder ansvarlig instruktør/coach videre til sin Sensei samme dag.

Vil også gjøre oppmerksom på at hvert klubbmedlem har forsikringsdekning inkludert i innbetalt kontingent.

Mer om dette under mappen «Medlemsinformasjon» – «FAQ», følge lenke:

http://www.fanakk.no/medlemsinformasjon/faq/

Vi står klar for å svare på ting du måtte finne uklart.

Hendelige uhell kan skje når som helst, hvor som helst og med hvem som helst.

«Skitt trening»