Fellestreninger i høstferieuken mandag og onsdag

 

Gradering

Treningsprogram neste uke (høstferieuke i Bergen)

Vi lader opp til Shihan Collins sitt besøk 14. – 15. oktober og kjører fellestrening og slik opptrapping og forberedelser til hans besøk.

Treningsdager og tider:

Kl 18 – 19 mand. (10.10.) og onsd. (12.10.) (Alle)

Vel møtt.

Osu