Erfaringer fra Kohai Cup 1. okt.

_91a3077091a37021

Viktig å møte på trening også etter stevner, nettopp for å plukke opp systematisk gjennomgang av erfaringer under stevnet, med mål å komme et skritt videre i sin Shinkyokushin utvikling, både ift kumite og kata.

Kompetansedeling er et sentralt element i tematikken på alle treningene denne uken, så møt opp og skap grobunn for videre vekst og utvikling slik du ønsker i «klubben i ditt hjerte».

Vel møtt 3., 4., 5. og 6. oktober kl 18:30 – 20:00.