Klubbmedlemsskap og betaling

Streching av hofte/rygg

Streching av hofte/rygg

Nybegynnerkrav ift klubbmedlemsskap:

  1. Registrere sitt medlemsskap
  2. Er man 3 stk i en familie, må man registrere alle 3, en etter 1
  3. Straks man har mottatt avtale vedlagt mail (etter ca 1 døgn), skrives denne ut og restinformasjon fylles ut for hånd (grense for trekk ved autoavtale, valg av 1/2 års eller 1 års avtale, kjøp av utstyr, signatur).
  4. Signerte og utfylte avtaler tas med på første trening og overleveres ansvarlig trener
  5. Ansvarlig trener sender pdf til Sensei med cc til Roger for aktivisering av medlemsskap og formidling av bruker id for bl.a. bruk av web shop

Ref. ellers FAQ under Medlemsinformasjon: http://www.fanakk.no/medlemsinformasjon/faq/