Next Kohai Cup-2 2016, Saturday 1st October in Bergen

_91A1811

Fana KK sine medlemmer. Meld fra til din Sensei om ditt ønske til å delta. Flott arrangør av et herlig stevne. Bare å glede seg.  Under invitasjonen

……………………………

Bergen Karate Kampsport Klubb ønsker velkommen til Kohai Cup-2 2016 lørdag 1. oktober i Bergen.

Kohai Cup 2 viderefører endringen fra VC-1 fra å være et stevne kun for de helt uerfarne til også å innbefatte de  litt mer erfarne. Det er ingen begrensninger med tanke på beltegrad eller erfaring, men har man deltatt i Fullkontakt Karate m/knockout, kan man ikke stille på dette stevnet.
Utøvere som ikke har deltatt på stevner tidligere kan «seedes», slik at en forsøker å sikre at de ikke møter de med mest erfaring i sin aller første kamp. Er en fortsatt usikker på sine kvalifikasjoner legges det til rette for at en kan gå en treningskamp uten noen form for premiering, men der vinner av kampen kåres.  Dette ordnes ved at klubben melder fra om sin utøver til teknisk arrangør etter at utøveren er påmeldt gjennom stevneportalen. En må da oppgi navn/beltegrad på utøver, og samtidig oppgi «seedet» eller «treningskamp».
Klubbens påmeldingsansvarlige melder også på klubbens dommere gjennom stevneportalen. Egne frister gjelder.

Sted, dato og tider                                                                                                     

Laksevåg Idrettshall, Lyderhornsveien 42, 5163 Laksevåg (Bergen)

Lørdag 1. oktober 2016

Tentative tider
Kl 1100 Hallen åpner
Kl 1130-1200 Innregistrering og innveiing
Kl 1145 Lagledermøte
Kl 1200 Dommermøte
Kl 1215 Stevnestart Kata
Kl 1315 Stevnestart Kumite
Kl 1600 Slutt

Klasser

Kata:
Yngre Barn 8-10, Eldre barn 11-13 år, Junior 14-17 år, Senior 18 år +.  Alle grader kan delta uavhengig av meritter og erfaring. Valgfri Kata i alle runder.

Fullkontakt m/begr.:
Yngre Barn 8-10 år, Eldre Barn 11-12 år Jenter: Lettvekt (-45 kg), Tungvekt (+45 kg) Gutter: Lettvekt (-45 kg), Tungvekt (+45 kg)
Yngre Jr. 13-14 år Jenter: Lettvekt (-50 kg), Tungvekt (+50 kg) Gutter: Lettvekt (-55 kg), Tungvekt (+55 kg)
Jr. 15-17 år Jenter: lettvekt (-60 kg), mellomvekt (-70 kg), tungvekt (+70 kg) Gutter: lettvekt (-65 kg), mellomvekt (-75 kg), tungvekt (+75 kg) Fullkontakt m/begr.
18 år + Damer: lettvekt (-60 kg), mellomvekt (-70 kg), tungvekt (+70 kg) Herrer: lettvekt (-70 kg), mellomvekt (-80 kg), lett tungvekt (-90 kg), tungvekt (+90 kg)
Klasser kan bli slått sammen/endret for å tilfredstille grensen på 10 kg.

Regler

Norges Kampsportforbund godkjente regelverk for fullkontakt karate og Kyokushin kata.
Merk! Det er ikke tillatt med «lowkicks» i aldersklassen 11-12 år. Kamptid 11-14 år: 2 min. Fra 15 år: 3 min. Ingen ekstrarunder.
Det er tillatt bruk av knebeskyttere i tillegg til standard påbudt utstyr. Alle deltakere må stille med påbudt utstyr. Arrangør har ikke utstyr til låns!

Påmelding og frister

Påmelding gjøres av klubbens stevneansvarlige i terminlisten (Sportdata) til Norges Kampsportforbund.
NB! Husk å føre opp utøvers vekt ved påmelding, den kan ha endret seg etter sommerferien!

Påmeldingsfrist torsdag 22. september!
Påmeldingsfrist klubbens dommer(e) fredag 9. september!

Dommere må registreres inn under «My Referee» ved første gangs påmelding!

Startkontingent

8-12 (13) år: 200 kr
13 år >: 250 kr
NKF sender ut faktura i etterkant av stevnet. Det blir fakturert for alle påmeldte.

Trekningslister og tidsskjema vil bli sendt til påmeldte klubber 2-3 dager før stevnet.

Generelt

Norges Kampsportforbund forbeholder seg retten til å avlyse stevnet ved lav påmelding eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll. Ved avlysning tar Norges Kampsportforbund intet ansvar for eventuelle bestilte billetter, hotell eller andre kostnader klubben har hatt i forbindelse med stevnet. ·

NKF opplyser om at det kan bli tatt bilder og film fra arrangementet med deltakere og funksjonærer som kan bli publisert i redaksjonell sammenheng på www.kampsport.no og NKFs Facebook side.