Fana Karateklubb & Nepals barn

thumb_DSCN8474_1024 thumb_IMG_0374_1024 thumb_IMG_0414_1024

Vi har igjen fått et ferskt bidrag fra Senseis gode venninne, Ingvill, ift status på hennes engasjement og pågående arbeid for gjenoppbygging av skoler/klasserom for de jordskjelvrammede skolebarna i Nepal. Ingvill skriver:

 

Takk til Fana Karateklubb for støtten til skoleprosjektet i Nepal

 

Jeg setter utrolig stor pris på den støtten dere i Fana Karateklubb har vist til skolebyggingsprosjektet i Nepal som jeg gjennom den veldedige organisasjonen Giitu Nepal samler inn penger til. Jeg er akkurat kommet hjem fra Nepal og behovet for økonomisk støtte til skoleprosjekter er fortsatt stort. Status er at i områder hvor det er mulig å få fraktet materialer helt frem med bil har det blitt bygget endel skoler. I de avsidesliggende områdene jeg besøkte som ligger 1 – 2 dagsmarsjer fra nærmeste bilvei så det i noen av landsbyene ut til at det ikke hadde skjedd så mye nytt, siden jeg besøkte dem i mai ifjor. Vi sjekket litt på statusen i noen av landsbyene vi besøkte, og fikk bekreftet fra skolestyret at de ikke har fått økonomisk støtte til å gjenoppbygge skolen.

 

Slik skolefinansieringen fungerer i Nepal så er det ingen av de offentlige skolene som blir fullfinansiert av staten. Alle skoler som bygges må hel eller delfinansieres av støtte fra privat personer eller veldedige hjelpeorganisasjoner. Noe av årsaken til at skoler som ligger nærmere bilvei prioriteres når veldedige organisasjoner skal gi støtte, er at det koster mindre å bygge et klasserom der enn i de mer avsidesliggende strøkene. Årsaken til det er transportkostnadene med å få materialer opp til disse områdene da de må bæres opp av mennesker. Kostnadene med å bygge i de avsidesliggende landsbyene er høyere men mesteparten av de økte kostnadene er lønninger til bærerne som bærer opp materialene. Dette innebærer at det generes mer arbeid til innbyggerne i landsbyene.

 

Vi har så langt fått samlet inn 142.500 kroner totalt. Av dette utgjør bidraget vi har fått fra Fana Karateklubb 23.459 kroner. Det koster ca. 100.000 kroner å bygge et klasserom i det området vi har planer om å engasjere oss, og vi trenger minimum 350.000 kroner for å kunne sette igang med å bygge et skolebygg med tre klasserom. Gjennom www.nepaltur.no organiserer jeg fotturer til området hvor vi planlegger å involvere oss i skolebyggingen. Har du lyst å bli med på tur og se hvordan de lever i dette avsideliggende området i Nepal, kan du kontakte med på Ingvill@nepaltur.no.

 

Tusen takk for bidraget.

Ingvill

Sosial Entreprenør Nepal