Siste prøvegradering 27. mai kl 18:30

Alle må møte opp ferdig oppvarmet (utendørs). Vi starter rett på idag. Tilsvarende gjelder imorgen – graderingsdagen.

Graderingen kan som nevnt flere ganger den siste tiden bli svært kort Ealternativt lang, så alle må ta sine forholdsregler ift både mat/drikke/henting.

Gjentar at ALLE må vise KVITTERING for BETALT graderingsavgift og også BETALT kontingent IDAG, ellers INGEN gradering 28. mai for den/de det måtte gjelde.

Velkommen