Graderingsforberedelser og annet GØY

gkk_dojokun_m

Viktig at du møter opp på annonserte fellestreninger (18:30 – 20:00) frem til gradering, idet hver økt vil være å betrakte som en test på dine ferdighet, din vekst og utvikling siden forrige gradering.

Vel møtt.