Fellestreninger før gradering 28. mai

Uke 20 og 21 er treningsdagene for alle medlemmer onsd. 18. mai  og fred. 20. mai kl 18:30 – 20:00 og mand. 23. og fredag 27. mai 18:30 – 20:00.

gkk_dojokun_m.

Fredagene vil vi etterstrebe å slutte av litt før kl 20.

Ingen påmeldte etter fristen er gitt samtykke til å delta på denne graderingen. Det planlegges derimot en høstgradering dersom tilstrekkelig antall interesserte.

Vel møtt til både trening og til gradering for de påmeldte.