Fellestreninger før gradering 28. mai

Uke 20 og 21 er treningsdagene for alle medlemmer onsd. 18. mai  og fred. 20. mai kl 18:30 – 20:00 og mand. 23. og fredag 27. mai 18:30 – 20:00.

gkk_dojokun_m.

Fredagene vil vi etterstrebe å slutte av litt før kl 20.

Ingen påmeldte etter fristen er gitt samtykke til å delta på denne graderingen. Det planlegges derimot en høstgradering dersom tilstrekkelig antall interesserte.

Vel møtt til både trening og til gradering for de påmeldte.

Sist oppdatert på 18. mai 2016 av sensei