Gradering Kyu og Mon Grader Lørd. 28. mai

Treningsbilde (32)

Graderingskandidater må være forberedt på å sette av denne dagen. Nærmere detaljer følger senere,så følg med.